DEL

Foredrag

Mine foredrag henvender sig til Jer, som har interesse for filosofisk tænkning.
Jer, der på den ene eller anden måde ønsker at få identificeret og konkretiseret ét eller flere emner fra en filosofisk vinkel – sammen med de etiske dilemmaer og problematikker, som emnet ligeledes rummer.

Grundlæggende tager jeg fat i kernen af konkrete emner fra et filosofisk og etisk perspektiv.
Mit mål er, at mit publikum bl.a. får et nyt og anderledes indblik i etikkens mange facetter og ikke mindst i dens værdifulde rolle for vores tankemønstre og gøremål.

Et emne kan fx tage udgangspunkt i et etisk dilemma, man har oplevet i hverdagen eller på arbejdspladsen. Sammen med Jer vil jeg behandle og diskutere emnet fra et teoretisk perspektiv, og dernæst i sin konkrete praktiske form.

Jeg gør filosofiens funktion håndgribelig, så den åbner op for nye løsningsmuligheder og kan anvendes i dagligdagen.

Mine foredrag vil eksempelvis være givende for:

  • Fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere/assistenter og pædagoger.
  • Lægestaben på hospitalet, som gerne vil have indblik i, hvordan filosofisk tænkning kan åbne op for et bedre flow i hverdagen.
  • Sundhedsfagligt studerende.
  • Gymnasieklassen, der er interesseret i etiske problemstillinger, fx aktiv dødshjælp.
  • Sygeplejerskerne, som brændende ønsker at kunne håndtere den øgede frustration over økonomiske nedskæringer, som har for stor indflydelse på deres arbejde og moral over for patienterne.
  • Nysgerrige mennesker.

Som udgangspunkt er omfanget af mine foredrag 2 x 45 minutter eller efter aftale.

Kontakt mig og hør nærmere.
Se mine primære fokusområder under emner nedenfor.