DEL

Filosofi & Etik

Filosofi er et værktøj. Ligesom en nøgle er et værktøj, man bruger til at låse sig ind med. Filosofien rummer mere end blot én nøgle, og derfor kan man se den som et helt nøglebundt. Et nøglebundt kan f.eks. give adgang til forskellige rum i et hus, ligesom filosofien kan åbne op for forskellige perspektiver på den samme sag.

I filosofisk tænkning søger man ofte at finde frem til sandheden.

Etik er en filosofisk retning, som jeg arbejder med, og etikken er derfor lagret i det filosofiske forsøg på at låse sig ind i de forskellige rum med et håb om, at sandheden befinder sig i ét eller flere af dem.

Den gamle filosof Sokrates sagde: ”Det eneste jeg ved er, at jeg ingenting ved”.
Denne udtalelse kan forekomme paradoksal i den endeløse søgen efter det sande – i det ene rum efter det andet.

Men denne mærkelige dobbelthed giver dog alligevel mening, for den medfører, at vi undersøger hvert et rum, for at finde frem til sandheden (fx den etisk rigtige handling for os), og vi undersøger også de rum, som vi dagligt befinder os i, og som vi tror, vi kender ud og ind.
Nogle gange vil vi opdage, at vi har stirret os blinde på alle de velkendte møbler og genstande, som er i det hus, vi bor i, men med ét ser vi på det med nye øjne og fra et nyt perspektiv.

Sandheden forandrer sig som tiden går, og det kan være én af årsagerne til, at den til tider kan være svær at finde igen. På samme måde kan præmisserne for, hvad den etisk rigtige handling indebærer også være besværlig at identificere.

Den sandhed, som vi arbejdede ud fra for 10 år siden, har måske løbende ændret sig, og er ikke længere den samme sandhed, som dén vi søger at finde i dag.

Filosofi & Etik