DEL

Fosterdiagnostik & Abort

Når gravide tilbydes fosterdiagnostik på landets hospitaler i dag, kan det være af en lang række årsager.

Det kan eksempelvis være fordi, der i familien eksisterer en alvorlig arvelig sygdom, og derfor ønsker forældrene, at fosteret bliver undersøgt. Dette for at afgøre, hvorvidt der er risiko for sygdommen, eller om fosteret har arvet den.

Ligeledes kan der være tale om en scanning, hvor man ser, at fosteret har læbe-ganespalte eller en hjertefejl. Her får forældrene tilbudt en særlig genetisk analyse, der kan klarlægge, om det er et fysisk problem, som senere kan opereres, eller om det skyldes en sygdom, som medfører retardering.
Med denne metode er det muligt at afbryde graviditeten, hvis fosteret fejler noget alvorligt, og ikke vil kunne leve eller få et værdigt liv.

De etiske problematikker viser sig dog imidlertid, og følgende spørgsmål kan diskuteres:

  • Hvem tilbydes fosterdiagnostik?
  • Har det relevans, hvorvidt det er muligt at fastslå, hvornår i barnets liv en arvelig sygdom vil manifestere sig?
  • Kan det altid fastslås med 100 % sikkerhed, at barnet har arvet sygdommen?
  • Foretages diagnostikken for, at forældre kan afgøre, om de ønsker en abort?
  • Er det moralsk rigtigt at få genetisk information om et ufødt barn?
  • Skal barnets personlige autonomi tages i betragtning?
  • Hvis forældrene vil beholde deres barn under alle omstændigheder, hvad gavner diagnostikken så?
  • Skaber fosterdiagnostik altid viden og dermed ro, eller kan den skabe frygt og panik?

…og hvem afgør, hvornår et liv er værdigt?

Når mulighederne er lige foran næsen på os, kan det være svært at fastholde den idealisme, som mange af os nok har. Når man mærker tingene på egen krop, og når det ikke længere er hos naboen, der skal tages store beslutninger, kan det blive svært at tro på, at alting nok har en årsag.

I dag er vi tilbøjelige til at gribe teknologiens muligheder, fordi vi kan! – men er det altid et godt valg?
Ved at behandle og diskutere spørgsmål som ovenstående, kan både privatpersoner og sundhedsfaglige få et nærmere indblik i de etiske spørgsmål, som melder sig vedrørende fosterdiagnostik. Desuden er det muligt at sidestille fosterdiagnostikkens problematiske sider med den store gave, som teknologien på samme tid er for os.

Fosterdiagnostik og abort